Dit zijn onze kantonniers ook wel ereleden. (piraten aan de wal)

 

Renate van der Laan

Sinds de oprichting van het koor in 1999 lid en op 11 december 2014 erelid

 

 

 

 

Titia Bodewes

Sinds de oprichting van het koor in 1999 lid en op 25 april 2017 erelid