Nederlandse Aardolie Maatschappij

 

Mede sponsor voor uitbreiding onze geluidsinstallatie.

__________________________________________________________________________________________

 

Al onze adverteerders van ons clubblad "LOGBOEK" die het samen mogelijk maken, dat wij dit clubblad kunnen uitbrengen.

Namens Bestuur en Leden:    ALLEN HARTELIJK DANK voor de ondersteuning van ons koor !