Logboek

Het logboek is ons  Scheepsjournaal, ook wel ons clubblad. Hier in word het reilen en zeilen van het koor vermeld. Dit blad word bekostigd door de adverteerders die hier in staan en daar voor een kleine vergoeding betalen. Zonder deze adverteerders zou dit clubblad niet mogelijk zijn. Natuurlijk hiervoor onze hartelijke dank. Ook zou u een advertentie op deze site kunnen plaatsen.

Neem omtrent deze eens contact op met de schatkistbewaarder Reina Huizing. Zou u ons koor een  warm hart toedragen en zo een donatie willen doen neemt u ook dan eens contact op met de schatkistbewaarder.  Uiteraard adviseren we onze leden om bij de adverteerders en sponsoren te kopen.

 Zou u ook sponsor willen zijn, neem dan eens contact op met 0597-675444. We kunnen zeker nog een paar sponsoren gebruiken. Alle beetjes helpen. Vele kleintjes maken ook een grote toch?